Ballum

Ballum is, met zijn 350 inwoners, het kleinste dorp op Ameland en het was in de 15e eeuw o.a. de woonplaats van de Cammingha's, de vroegere vrijheren van Ameland.

In het dorp staan nog vele oude woningen met ankerdateringen uit de 18e eeuw. De oude boerderijen in het dorp herinneren aan het agrarisch verleden, terwijl ook hier de manier van wegverharding en de hoge bomen het dorpskarakter bepalen. In de Nederlands Hervormde Kerk is een magnifiek kunstwerk te bezichtigen: de prachtig gebeeldhouwde preekstoel. In de zomermaanden is deze kerk te bezichtigen. Het dorpsgezicht van Ballum is een beschermd dorpsgezicht.

Bij het dorp Ballum is een klein vliegveld. In geval van nood b.v. isolatie van het eiland door zware ijsgang op de Waddenzee, en bij ernstige ziekte of ongeval, vervult dit vliegveld goede diensten. Een helikopter brengt in zulke gevallen uitkomst! In de zomermaanden kan men een rondvlucht boven Ameland maken. Paraspringen en zweefvliegen behoren ook tot de mogelijkheden bij dit vliegveld en u kunt zelfs een uitstapje maken naar Texel of het Duitse waddeneiland Borkum.

Vrijwel niets herinnert in de "kasteelresidentie" nog aan deze tijd. Alleen de grafsteen, die gebruikt werd voor de afsluiting van de grafkelder van de Cammingha's is nog bewaard gebleven. Deze dient nu als vloer van het lijkenhuisje op de begraafplaats te Ballum. Het puin van het in 1829 afgebroken slot, de "Cammingha's", is gebruikt voor de aanleg van dijken op Terschelling.

Iets van de oude luister heeft het dorp teruggekregen toen er in 1975, vrijwel op dezelfde plaats waar vroeger "het slot" stond, het nieuwe gemeentehuis gebouwd werd. De Camminghastraat, aan beide zijden begroeid met bomen, bepaalt voornamelijk de karakteristiek van het dorp. In het centrum ligt een kleine brink, eveneens omzoomd met bomen. Evenals Nes heeft het een vrijstaande toren.
print