Buren

Buren was ooit een dorp van juttende boeren. De gejutte goederen vormden een welkome aanvulling op het karige rantsoen dat de arme boeren van Ameland vroeger verdienden. Tegenwoordig is Buren een dorp met alle moderne voorzieningen, zoals leuke kleine winkeltjes, gezellige restaurants en cafés en een supermarkt.

Midden in het dorp staat het Landbouw en Juttersmuseum Swartwoude. In dit museum wordt een beeld gegeven van het bestaan van de Amelander boeren in de negentiende eeuw. Het museum is zeer levendig, er staan koeien, geiten en varkens op stal en vrijwilligers maken op ambachtelijke wijze allerlei zuivelproducten. Deze producten worden ook in het museum verkocht.

Op het pleintje aan de hoofdweg staat het beeld van Rixt van het Oerd, de legendarische Amelander jutster. Rixt leefde van schipbreuken en hielp het lot een handje door met vuren schepen op de Amelander kust te laten stranden. Natuurlijk kon zo'n misdaad niet ongestraft blijven. Tussen de resten van een gestrand schip trof Rixt het levenloze lichaam van haar zoon aan, die matroos was. Wanneer de wind over 't Oerd jaagt, kun je Rixt tot op de dag van vandaag om de dood van haar zoon horen jammeren.

Een aantal kilometers ten oosten van Buren ligt de Kooiplaats met de Nassau-eendenkooi. Amalia van Anhalt-Dessau, prinses van Nassau en vrouwe van Ameland, liet deze eendenkooi in 1705 voor haar zoon Willem Friso aanleggen. Tot 1930 was de eendenkooi en het bijbehorende Kooikershuis in bezit van de familie Oranje- Nassau. Tegenwoordig is het geheel in handen van particulieren. In het zomerseizoen is de eendenkooi dagelijks geopend.
print