Hollum

Het dorp Hollum is een levend geschiedenisboek van Ameland. In straten als de Burelaan en de Oosterlaan is de rijke Amelander historie nog springlevend. Niet voor niets in het aangezicht van het dorp tot beschermd dorpsgezicht verklaard.
De vele monumentale commandeurswoningen in Hollum weerspiegelen de Amelander welvaart van de 17e en de 18e eeuw. De getande randen in de gevels van de schipperswoningen geven aan wat de rang was van de zeevaarder die het huis bewoonde. Hoe meer getande gevelranden hoe hoger de rang.

Een ander opvallend bouwwerk is de Nederlands Hervormde kerk, die in de Tachtigjarige oorlog door watergeuzen werd vernield en pas in 1678 werd herbouwd. Uit onderzoeken is gebleken dat de oudste bouwsporen uit de 11e eeuw dateren. Op de begraafplaats liggen vele Amelander commandeurs begraven, zoals Hidde Dirksz Kat.

De vuurtoren is het meest markante bouwwerk van Ameland. Overal op het eiland voel je de aanwezigheid van dit 58 meter hoge zeebaken. Niet alleen zijn 's nachts de lichtstralen tot ver buiten het eiland te zien, maar ook bij daglicht is de toren met zijn rood-witte banen vanaf iedere plek op het eiland te herkennen.

Er zijn twee musea in het dorp, het Sorgdragersmuseum en het Reddingsmuseum. Naast de musea, ziet u ook in de straten van Hollum veel historische objecten. Zo staat aan de molenweg de stellingmolen De Verwachting.

Naast het bijzonder cultuurgoed beschikt Hollum ook over moderne voorzieningen, zoals een 9 holes golfbaan en het recreatieterrein De Aanleg.
print